Leveringsvoorwaarden

Prijsopgaven, transacties en leveringen geschieden volgens de leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de griffie van de KvK Brabant. Een exemplaar wordt u op aanvraag toegezonden.